Team Schedule
Check back often as schedules are subject to change

Print this schedule    
   Date Time Division Location Home Team / Away Team Score
  02/26/2017 12:00 PM BU16_19 Angier Elementary H   BU19_R_780 Prater 6
A   BU19_S_290 Gorges 0
  03/12/2017 12:00 PM BU16_19 Wangenheim MS U14/U19 H   BU19_R_285 Almenanza
A   BU19_S_290 Gorges
  03/19/2017 11:00 AM BU16_19 Chula Vista HS Field 3 H   BU19_S_581
A   BU19_S_290 Gorges
  03/26/2017 2:40 PM BU16_19 Chula Vista HS Field 3 H   BU19_S_290 Gorges
A   BU19_V_341 O'Brian
  04/02/2017 1:40 PM BU16_19 Chula Vista HS Field 3 H   BU19_S_290 Gorges
A   BU19_S_290 Martinez
  04/09/2017 2:10 PM BU16_19 Chula Vista HS Field 3 H   BU19_S_290 Gorges
A   BU19_R_780 Prater
  04/23/2017 2:30 PM BU16_19 Chula Vista HS Field 3 H   BU19_S_290 Gorges
A   BU19_R_285 Almenanza
  04/30/2017 4:00 PM BU16_19 Chula Vista HS Field 3 H   BU19_S_290 Gorges
A   BU19_S_581
  05/07/2017 5:00 PM BU16_19 Town Center Park 4 H   BU19_V_341 O'Brian
A   BU19_S_290 Gorges
Legal Stuff    Admin Login     Developed By