Team Schedule
Check back often as schedules are subject to change

Print this schedule    
   Date Time Division Location Home Team / Away Team Score
  09/07/2019 1:15 PM BU16 Angier Elementary H   BU16_780 Savall 13
A   BU16_168 Cresci 0
  09/14/2019 4:00 PM BU16 Las Posas Park H   BU16_127 Esqueda 2
A   BU16_780 Savall 4
  09/22/2019 1:00 PM BU16 La Mesa Arts Academy Upper H   BU16_89 Wilcox 0
A   BU16_780 Savall 6
  09/28/2019 3:00 PM BU16 Chula Vista HS Field 4 H   BU16_290 Vasquez 3
A   BU16_780 Savall 3
  10/05/2019 3:45 PM BU16 Angier Elementary H   BU16_780 Savall 3
A   BU16_295 Jupin 3
  10/12/2019 12:00 PM BU16 Angier Elementary H   BU16_780 Savall 3
A   BU16_785 Mora 3
  10/21/2019 5:45 PM BU16 Town Center Park 4 H   BU16_341 Skinner 2
A   BU16_780 Savall 0
  10/26/2019 3:30 PM BU16 Angier Elementary H   BU16_780 Savall 2
A   BU16_581 Vargas 1
Legal Stuff    Admin Login     Developed By